Prodali jste v roce 2019 nemovitost? Pravděpodobně budete muset platit daň z příjmů

87415269 m 2048x1188
87415269 m 2048x1188

87415269 mMěsíc březen bývá z pohledu daňového měsícem zúčtování. Do 1. 4. 2020 musí daňové přiznání podat všechny osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci, za které tuto povinnost vykonává zaměstnavatel. Vstřícný krok ale připravila finanční správa v souvislosti s šířením koronaviru a plošnými opatřeními. Nově lze podání podat a zaplatit až k 1. červenci 2020 bez jakýchkoliv sankcí.

Do daně z příjmů se započítává i zisk z prodeje nemovitosti a automaticky tak dani z příjmů podléhá. Existuje ale řada výjimek, kdy jste jako prodávající od daně osvobozeni. V dnešním článku si vysvětlíme, kdy platit daň musíte a kdy se jí naopak vyhnete.

Podmínky, za kterých jste od daně z příjmů osvobozeni, jsou podrobně popsány v §4 a v § 10 Zákona o dani z příjmů. Doporučujeme si tuto problematiku prostudovat.

Osvobození od daně

1) 5 let vlastnictví nebo 2 roky bydliště

Od daně budete osvobozeni, tedy daň nemusíte platit, pokud jste byli vlastníkem nemovitosti alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti dobu pěti let.

Platit daň nebudete muset také v případě, pokud jste v nemovitosti minimálně dva roky měli bydliště, což dle zákona znamená, že jste se v nemovitosti přímo zdržovali za účelem bydlení. Lhůta se v tomto případě z 5 let zkracuje na již zmiňované 2 roky.

VÝJIMKA PRO PODNIKATELE: V obou případech pro podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2 nebo 5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

2) Uspokojení bytové potřeby

Využili jste utržené peníze z prodeje nemovitosti na své vlastní bydlení? I v tomto případě jste daňového břemene zbaveni. Pokud podle § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z příjmů do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete celou tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku na řešení bytových potřeb vynaložili v roce předcházejícím, daň se vás týkat nebude.

Ovšem POZOR – u této varianty je podmínkou, že bezprostředně před prodejem musíte nemovitost sami užívat. Nezapomeňte rovněž na to, že přijetí peněz musíte finančnímu úřadu tak jako tak ohlásit.

Při prodeji starého a nákupu nového bydlení ve zkratce platí, že oproti příjmům z nemovitosti lze uplatnit nabývací cenu nové nemovitosti. Daň pak zaplatíte z rozdílu příjmu.

3) Družstevní bydlení

Prodali jste družstevní byt? V případě převodu členských práv družstva budete od daně z příjmů fyzických osob osvobozeni v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let, stejně jako tomu je u bydlení v osobním vlastnictví. Ve zkratce tedy budete osvobozeni v případě, jestliže jste členská práva družstva vlastnili déle než 5 let.

Platba daně

V případě, že do žádných z kategorií výše uvedených nepatříte, budete muset státu tento příjem přiznat a daň finančnímu úřadu odvést. To učiníte v rámci přiznání daně z příjmů, která se každý rok odvádí do konce března, tento rok řádný termín připadá na středu 1. 4. 2020. Nezapomeňte rovněž na to, že v tomto termínu musí být daň zároveň zaplacena.

K podání budete potřebovat přílohu č. 2. Přiznání k dani z příjmů. Zde uvedete příjem neboli prodejní cenu a všechny doložitelné výdaje za dobu vlastnictví, kam spadá např. původní kupní cena, daň z nabytí nemovitých věcí, investice do nemovitosti či náklady s prodejem. Pokud byste nemovitost prodali se ztrátou, daň samozřejmě odvádět nebudete. Formulář ke stažení i pokyny k jeho vyplnění najdete pod tímto odkazem. Přiznání k dani můžete provádět i elektronickou formou zde.

Ukázka výpočtu daně

Jinak se daň vypočítává u fyzické a právnické osoby. Jako fyzická osoba platíte daň z příjmů z prodeje nemovitosti ve výši 15 %. Základem pro výpočet je příjem z prodeje, z něhož odečtete výdaje vynaložené na dosažení bytu, které musí být jasně prokazatelné. PŘÍJEM je cena, za kterou jste nemovitost prodali. VÝDEJ je cena, za kterou jste nemovitost v minulosti koupili. Do výdajů pak můžete započíst i další položky, jakými jsou například finanční posudek, právní náklady či provize makléře při prodeji bytu.

Příklad: Paní Ježková koupila byt v roce 2017 za cenu 2 000 000 KčV roce 2020 se rozhodla byt prodat, protože plánuje stěhovat se se svým přítelem do nového domku, který společně budou kupovat. Jelikož byt nevlastnila déle než 5 let a zároveň v něm neměla bydliště a užívala ho k pronájmům, je dle zákona o dani z příjmů povinna z prodeje bytu odvézt daň. Cena nemovitostí šla za poslední roky strmě nahoru, paní Ježkové se díky tomu byt podařilo prodat za cenu 2 500 000 Kč. Při prodeji ale měla i náklady – finanční posudek a provizi realitnímu makléři, které činily celkem 125 000 Kč.

Daň se tedy vypočte následujícím způsobem. 2 500 000 Kč (prodejní cena) – 2 000 000 Kč (kupní cena) – 125 000 Kč (náklady s prodejem spojené) = 375 000 Kč. Tuto částku paní Ježková zahrne do svého základu pro výpočet daně z příjmu dle §10 zákona o dani z příjmu. Daň bude činit celkem 56 250 Kč (tedy 15 % z 375 000 Kč).

Právnická osoba uvádí výnosy a náklady z prodeje do svého základu daně a z něj hradí daň ve výši 19 %.

Jde vám z celé problematiky hlava kolem? Obraťte se na mne, a já vám doporučím  daňového poradce, s nímž daňové přiznání podáte se všemi zákonnými náležitostmi

Máte dotaz?
Zeptejte se mě na cokoliv…

Každý den jsem tu pro vás. Pokud byste vás zajímalo cokoli ohledně nemovitostí, zavolejte, napište.

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na další mé články

realityrichter druzsevni byty
Články

Družstevní byty jako levnější cesta k vlastnímu bydlení?

Hledáte nové bydlení, ale ceny na realitním trhu vám dělají vrásky na čele? Možná byste…
realityrichter jak vybrat pozemek pro stavbu dobu main
Články

Jak vybrat pozemek pro stavbu domu

Pokud plánujete koupi pozemku, na kterém si chcete postavit vysněný rodinný dům, je důležité provést…
realityrichter druzsevni byty

Družstevní byty jako levnější cesta k vlastnímu bydlení?

Hledáte nové bydlení, ale ceny na realitním trhu vám dělají vrásky na čele? Možná byste se měli podívat…
realityrichter jak vybrat pozemek pro stavbu dobu main

Jak vybrat pozemek pro stavbu domu

Pokud plánujete koupi pozemku, na kterém si chcete postavit vysněný rodinný dům, je důležité provést jeho důkladné prověření,…