Daň z příjmu při prodeji zděděné nemovitosti v roce 2021

Richter clanek 02 06 21 main
Richter clanek 02 06 21 main

Zdědili jste minulý rok nemovitost a přemýšlíte, jak s ní naložit? Pokud zvažujete její prodej, zjistěte si nejprve, zda budete muset odvádět daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Existuje totiž spousta výjimek, kdy jste od daně osvobozeni. V dnešním článku se dozvíte, za jakých podmínek daň z příjmu při prodeji nemovitosti z dědictví odvádět musíte, a kdy naopak nemusíte.

Kolik je daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Začněme tím, jak se vůbec daň z příjmu při prodeji nemovitosti vypočítává. Pokud jste fyzická osoba, sazba daně činí 15 %. Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi příjmem a výdajem. Co to znamená? Běžně se jedná o rozdíl mezi prodejní cenou a částkou, za kterou jste nemovitost koupili (výdajem). V případě dědictví je výdajem dle §10 odst. 5 zákona o dani z příjmu cena určená znalcem v oboru nemovitostí ke dni nabytí nemovitosti (dědictví), a to v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Pro výpočet daně odečtete nejprve z prodejní ceny cenu určenou znalcem. Z tohoto rozdílu pak vypočítáváte 15 %. ALE POZOR! Odečíst si můžete i další výdaje – například náklady související s prodejem (právní náklady, znalecký posudek, poplatky realitní kanceláři) nebo prokazatelné náklady na opravu nemovitosti, které jste museli realizovat před samotným prodejem.

Jak zaplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

Žádné speciální přiznání nemusíte vyplňovat. Stačit vám bude běžné přiznání k dani z příjmu, konkrétně příloha číslo 2. Konkrétně se jedná o ostatní příjem spadající do §10 zákona o daních z příjmů. Daňové přiznání se běžně podává na finanční úřad v místě bydliště do 31. března. Daň je potřeba zaplatit také do tohoto data.

Aktualizace: Termín pro podání dani z příjmu byl v roce 2021 kvůli koronavirové pandemii posunut. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi do 1. června.

Kdy jste od daně osvobozeni?

Od daně z příjmu při prodeji nemovitosti jste osvobozeni v případě, pokud nemovitost nebo družstevní byt vlastníte déle než 5 let. Pakliže jste nemovitost nabyli po 1.1. 2021, lhůta se prodlužuje z 5 na 10 let. Jedná se o tzv. „časový test“.

• Časový test u zděděné nemovitosti
Jak je to ale s „časovým testem“ u zděděné nemovitosti? Pokud jste nemovitost zdědili po příbuzném v řadě přímé nebo po manželce/manželovi, lhůta pro osvobození se zkracuje o dobu, po kterou byla tato nemovitost ve vlastnictví zůstavitele (osoby, po které dědíte). Jinými slovy – období, po které váš přímý příbuzný nemovitost vlastnil, se do časového testu započítává.

Jedná se o nejbližší příbuzné – tedy vaše rodiče, prarodiče, děti a vnoučata. Podle § 116 občanského zákoníku je příbuzným v řadě přímé každý potomek nebo předek, kdy jedna z takto kvalifikovaných osob pochází zrozením z osoby druhé. Nezáleží na tom, jestli se jedná o potomky (tj. syn, vnuk, pravnuk) nebo o předky (tj. otec, děd, praděd atd.). Nepatří sem příbuzní z řady pobočné jako jsou sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci, nebo pak další, ještě vzdálenější příbuzní.

• Prokazatelné bydlení 2 roky v nemovitosti
Od daně z příjmu jste osvobozeni také v případě, pokud jste v nemovitosti 2 roky před jejím prodejem prokazatelně bydleli. V případě dědictví se toto pravidlo vztahuje i na vašeho přímého příbuzného, po kterém dědíte – pokud v nemovitosti poslední dva roky prokazatelně bydlel, od daně jste osvobozeni také.

PŘÍKLADY:
1) Pan Novotný zdědil v roce 2020 rodinný domek po své mamince. Jelikož pro dům nemá žádné využití, rozhodl se nemovitost prodat. Maminka v domku se zahrádkou posledních 13 let bydlela a pan Novotný tím pádem splnil podmínku časového testu 5 let i 2 let bydlení zároveň. Od daně bude proto osvobozen.

2) Slečna Hubáčková zdědila byt po svém dědečkovi v roce 2021. Byt se rozhodla prodat, protože se jí hodí hotovost ke studiu. Její zesnulý dědeček byl vlastníkem bytu posledních 7 let, v bytě ovšem sám prokazatelně nežil, ale pronajímal ho. Slečna Hubáčková bude muset daň z příjmu při prodeji nemovitosti platit, protože se na ní vztahuje už nová lhůta časového testu prodloužená na 10 let. Pokud by ale s prodejem další 3 roky počkala, od daně bude osvobozena.

3) Pan Doubrava zdědil nemovitost po své mamince, která v nemovitosti prokazatelně jeden rok bydlela. Poté se do nemovitosti přestěhoval sám pan Doubrava a bydlel zde další jeden rok. V tomto případě splnil podmínku 2 let prokazatelného bydlení v nemovitosti a při prodeji bude od daně osvobozen.

4) Paní Lišková zdědila byt po své sestře. Jelikož se však nejedná o dědictví v přímé linii, nevztahuje se na paní Liškovou osvobození od daně. Paní Liškovou oslovil soused s nabídkou 4 mil Kč za nemovitost, paní Lišková se proto rozhodla byt prodat a tím pádem bude muset platit daň z prodeje nemovitosti. Znalecký posudek při dědickém řízení činil 3,5 mil Kč, paní Lišková prodala byt za 4 mil Kč. V tomto případě bude muset odvádět daň z tohoto rozdílu, tedy z 500 000 Kč. Daň bude činit 75 000 Kč.

Shrnutí

Zdědíte-li jakoukoliv nemovitost po přímém příbuzném, který nemovitost 5 let vlastnil (od roku 2021 je doba prodloužena na 10 let) nebo v ní 2 roky bydlel, při prodeji takové nemovitosti daň z příjmu platit nemusíte.

Nezapomeňte rovněž na oznamovací povinnost. V případě, že během jednoho roku zdědíte daňově osvobozený příjem vyšší než 5 mil Kč, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. Jinak vám hrozí pokuta až 15 % z hodnoty takového příjmu.

Máte dotaz?
Zeptejte se mě na cokoliv…

Každý den jsem tu pro vás. Pokud byste vás zajímalo cokoli ohledně nemovitostí, zavolejte, napište.

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na další mé články

realityrichter druzsevni byty
Články

Družstevní byty jako levnější cesta k vlastnímu bydlení?

Hledáte nové bydlení, ale ceny na realitním trhu vám dělají vrásky na čele? Možná byste…
realityrichter jak vybrat pozemek pro stavbu dobu main
Články

Jak vybrat pozemek pro stavbu domu

Pokud plánujete koupi pozemku, na kterém si chcete postavit vysněný rodinný dům, je důležité provést…
realityrichter druzsevni byty

Družstevní byty jako levnější cesta k vlastnímu bydlení?

Hledáte nové bydlení, ale ceny na realitním trhu vám dělají vrásky na čele? Možná byste se měli podívat…
realityrichter jak vybrat pozemek pro stavbu dobu main

Jak vybrat pozemek pro stavbu domu

Pokud plánujete koupi pozemku, na kterém si chcete postavit vysněný rodinný dům, je důležité provést jeho důkladné prověření,…